NUMER ALARMOWY
tel. 534 943 001

 

Zasady korzystania z pomocy Fundacji Przystań Medyczna w okresie pandemii SARS-CoV-2

1. Numer służy jedynie do konsultacji osób bezdomnych i ubogich, szczególnie tych dotkniętych bezdomnością uliczną. (inne osoby proszone są o kontakt z lekarzem POZ)

 

2. Wprowadzono następujące funkcjonalności:
   
a. Wyjazd interwencyjny: (wybierz 1)
             i. Kontakt z zespołem ratowniczo/pielęgniarskim – wyjazd do skrajnie zaniedbanych ran (w   
             przypadku ZNACZNIE przesiąkniętych, przemoczonych opatrunków u osób bez cech infekcji
             (wybierz 1)

             ii. Kontakt z lekarzem – konieczna inna pomoc medyczna w miejscu przebywania osoby bezdomnej 
                – bez cech COVID 19 (wybierz 2)

b. Kontakt z lekarzem: (wybierz 2)
            i. Konsultacja pacjenta podejrzanego o infekcję wirusem SARS-CoV-2 celem ustalenia dalszego 
               postępowania w przypadku niejasnego obrazu klinicznego – wsparcie decyzyjne.

 

UWAGA: Ewidentne cechy infekcji: gorączka, bóle mięśni, a zwłaszcza duszność, nasilony kaszel i problemy z oddychaniem -> bezpośredni kontakt z sanepidem


c. Kontakt z placówek pomocowych dla osób bezdomnych – z uwagi na ograniczone środki ochrony
   osobistej głównie z instytucji zaopatrywanych medycznie przez Fundację (wybierz 3)

d. Szkolenia/współpraca/wsparcie działań Fundacji (wybierz 4)

e. Kontakt z Zarządem Fundacji (wybierz 5)

 

W przypadku występowania gorączki, bólów mięśni, kaszlu bez towarzyszącej duszności i zaburzeń oddychania wskazana kwarantanna – zalecany kontakt z sanepidem celem wyznaczenia miejsca kwarantanny.

 

Przypominamy o konieczności zachowania odpowiedniej odległości od osób podejrzanych o infekcję (minimum 1,5m) oraz dbania o higienę i unikania kontaktu z własnymi śluzówkami bez jej wcześniejszego zapewnienia.

 

Z uwagi na brak dostępu do podstawowych środków ochrony osobistej Fundacja nie pracuje w bezpośrednim kontakcie z osobami podejrzanymi lub chorymi w wyniku infekcji SARS-CoV-2. (Za wyjątkiem obsługi objętych pomocą placówek noclegowych i schroniskowych do momentu zidentyfikowania potencjalnego chorego w ramach prowadzonych działań).

 

 

 

FUNDACJA PRZYSTAŃ MEDYCZNA

30-110 Kraków
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 19/8
REGON: 367370600
NIP: 6772420946

Centrala: 534 943 001
Wyjazdy interwencyjne: nr wewnętrzny 1
Współpraca/szkolenia: nr wewnętrzny 3
Zarząd: nr wewnętrzny 5

fundacja@przystanmedyczna.org
rada@przystanmedyczna.org
zarzad@przystanmedyczna.org

 W przypadku pytań proszę skorzystać z formularza kontaktowego: