Kim jesteśmy?

Fundacja „Przystań Medyczna” została utworzona w 2017 roku w Krakowie, a jej celem jest pomoc medyczna dla osób bezdomnych, ubogich i społecznie wykluczonych, uznając nadrzędną rolę zdrowia w powrocie do życia w społeczności. Nasza działalność zmierza do utworzenia placówki ambulatoryjnej, gdzie pacjenci, znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, będą mogli uzyskać dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. Nasza fundacja skupia lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów oraz studentów medycyny. Ale naszą Fundację budują także wolontariusze z innych grup zawodowych i specjalizacji. Są wśród nich miedzy innymi przedsiębiorcy, managerowie, księgowi, informatycy oraz Ci, którzy chcą z nami budować „Przystań Medyczną” , wierząc w naszą misję i sens naszej pracy. Swoją działalność opieramy na darowiznach, dlatego każda pomoc, nie tylko finansowa, to dla nas kolejny krok w budowaniu sprawnie działającej i skutecznej organizacji

Poniżej dostępny jest statut Fundacji:
Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności Fundacji: