Mając na uwadze zdrowie osób bezdomnych i ubogich oraz zmierzając do jego poprawy we współpracy z miastem realizujemy grant pt.:

 

Wsparcie działań na rzecz poprawy jakości życia osób bezdomnych chorych, w okresie rekonwalescencji, po zakończonej hospitalizacji poprzez świadczenie doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej w noclegowni i schroniskach dla osób bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Zachęcamy do śledzenia informacji na: www.ngo.krakow.pl – portalu dla organizacji pozarządowych
oraz www.krakow.pl platformie Miasta Krakowa.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.