Leki i środki opatrunkowe dla osób bezdomnych i ubogich

W okresie od 10 listopada do 30 listopada realizujemy zadanie z art19.A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem

„Realizacja zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegające na udzieleniu pomocy w formie środków opatrunkowych, leków i artykułów medycznych dla osób bezdomnych, ubogich i wykluczonych społecznie, w ramach III Światowego Dnia Ubogich”

„Od 1 lipca 2019 roku Fundacja Przystań Medyczna rozpoczęła realizację zadania pt. „Doraźna pomoc medyczna i przedmedyczna dla osób bezdomnych, na terenie Gmini Miejskiej Kraków” współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa.


W ramach nieniejszego zadania pomocą są objęte osoby zamieszkujące dwie placówki:
1. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19a
2. Schornisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Sołtysowska 13c


Ponad to zadanie przewiduje wyjazdy interwencyjne do osób bezdomnych w przestrzeni miejskiej oraz regularne dyżury na Plantach – Skwer Andrzeja Wajdy, w każdą środę i niedzielę.


Po zeszłorocznym grancie, który pozwolił wypracować realne efekty w postaci poprawy stanu zdrowia podopiecznych ww placówek, mamy nadzeję, że i tym razem szybko zaobserwujemy poprawę zdrowia osób bezdomnych. Ufamy, że ta pomoc przełoży się na ich szybszy powrót do aktywizacji zawodowej i społecznej.

Zachęcamy do śledzenia informacji na: www.ngo.krakow.pl – portalu dla organizacji pozarządowych oraz www.krakow.pl platformie Miasta Krakowa, a także naszych działań na fanpage’u.”