Fundacja Przystań Medyczna

Prezes Zarządu: Maria Maciaszek
 Wiceprezes Zarządu: Mateusz Gajda

Rada Fundacji:
Inga Lipińska
Sebastian Kumala
Katarzyna Wanat
Karolina Faryniarz
Anna KołodziejMaria Maciaszek – lekarz internista pracująca w krakowskiej przychodni rodzinnej. Od kilkunastu lat zaangażowana w pomoc medyczną dla bezdomnych. Wieloletnia kierownik przychodni dla bezdomnych oraz laureat nagrody „Lider ochrony zdrowia” oraz „Miłosierny Samarytanin”.


Mateusz Gajda – lekarz od wielu lat zaangażowany w pomoc medyczną dla bezdomnych.


Sebastian Kumala – lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii wspierający działania Fundacji od 2018 roku. Koordynator zespołu lekarskiego w Fundacji.


Inga Lipińska – lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii. Od wielu lat zaangażowana w pomoc medyczną dla osób bezdomnych. Przewodnicząca Rady Fundacji.


Katarzyna Wanat – koordynator marketingu, od wielu lat wspomaga działania Fundacji dla osób bezdomnych w kwestiach PR oraz jako wolontariusz.


Karolina Faryniarz – ratownik medyczny, koordynator wyjazdów interwencyjnych Fundacji.


Anna Kołodziej – pielęgniarka, od lat wspiera działania Fundacji na rzecz osób bezdomnych.