Fundacja Przystań Medyczna

Prezes Zarządu: Maria Maciaszek
 Wiceprezes Zarządu: Mateusz Gajda

 

Rada Fundacji:
Inga Lipińska
Barbara Kuś
Sebastian Kumala
Aldona Gibalska
Katarzyna Wanat
Iwona WawrzyckaMaria Maciaszek – lekarz internista pracująca w krakowskiej przychodni rodzinnej. Od kilkunastu lat zaangażowana w pomoc medyczną dla bezdomnych. Wieloletnia kierownik przychodni dla bezdomnych oraz laureat nagrody „Lider ochrony zdrowia”


Mateusz Gajda – student V roku kierunku lekarskiego. Od 4 lat zaangażowany w pomoc medyczną dla bezdomnych. Od ponad roku koordynator wolontariatu w przychodni dla bezdomnych oraz Fundacji. Kierownik zespołu badawczego pracy pt. „Ocena występowania bakterii opornych na antybiotyki w ranach kończyn dolnych u pacjentów bezdomnych.”


Barbara Kuś – magister farmacji. Kierownik działu aptecznego. Od lat wspomagająca farmakoterapię pacjentów bezdomnych.


Sebastian Kumala – lekarz rezydent ortopedii i traumatologii wspierający działania Fundacji od 2018 roku.


Inga Lipińska – lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii. Od wielu lat zaangażowana w pomoc medyczną osobom bezdomnym.


Aldona Gibalska – księgowa wspierająca działania Fundacji od 2017 roku. Członek wielu organizacji pozarządowych.


Iwona Wawrzycka – menadżer służby zdrowia, pielęgniarka wspierająca działanie Fundacji od 2017 roku.